Förintelsens minnesdag

Länk för att se ceremonin på YouTube https://youtu.be/MsY9RMUvOzw

Vid problem, ladda om sidan. 

Eftersom att vi befinner oss i en allvarlig pandemi kommer vi inte kunna hålla 2021 års minnesdag som vi brukar, med fylld synagoga. Vi kommer dock att högtidlighålla Förintelsens minnesdag på samma värdiga sätt som vi brukar i Stockholms Stora synagoga och vi kommer se till att det finns möjlighet att följa ceremonin via dator. På denna sida kommer vi att sända ceremonin 27 januari klockan 18.30.

Vi får aldrig glömma mordet på sex miljoner av våra bröder och systrar för inte alls länge sedan inte långt härifrån. Vi kommer se till att de överlevandes röster och närvaro kommer till uttryck under hela ceremonin.

Se programmet för kvällen här

27 januari
18:30
Plats
Digitalt
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens Överlevande i samarbete med Forum för levande historia, Svenska kommittén mot antisemitism och Judiska museet.