Bilder och fiendebilder: om medeltida bilder av judar i judisk och kristen kontext

I den medeltida kristna konsten framställs judar som ”den Andre” – ibland positivt, ibland ambivalent och ibland som en direkt fiendebild. De antijudiska bilderna, som till slut inte var mänskliga i sina drag, växte fram i kyrkokonsten från 1100-talet och framåt, och forskare förlägger idag orsaken till spänningar inom majoritetssamhället, och att avhumanisering av judar i kyrkokonsten föregriper och samverkar med fördrivning. Samtidigt finns under hela medeltiden också judars egna bilder – bland annat i rikt illustrerade haggadot.

Föreläsningen handlar om båda dessa typer av bilder och illustreras av många exempel från judisk och kristen tradition. En bakgrund till varför kristna såg judar som ’den Andre’, och varför antijudiska motiv finns i kyrkokonsten samt vilka konsekvenser det fick ges. Dessutom kontrasteras judiska bilder av judar mot kristna antijudiska stereotyper, och visar på skillnaden mellan bilder av människor och föreställda fiendebilder. Efter föreläsningen ges gott om utrymme för frågor och samtal.

Judiska bibliotekets Malin Norrby kommer att leda samtalet. Hon har skrivit artiklar och en akademisk uppsats om antijudiska motiv i medeltida kyrkokonst och hur de behandlas i kyrklig historieförmedling idag.

Fri entré! Välkomna att delta genom att anmäla er senast den 18 februari.

Anmäl er här

22 februari
18:00
Plats
Online
Arrangörer
Paideia, Judiska Församlingen i Stockholm och Samarbetsrådet för judar och kristna