Boksamtal med Göran Rosenberg

Välkommen till ett författarsamtal med Göran Rosenberg, aktuell med boken "Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek".

"Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna, jag när så många judiska vägar hade stängts. Du när så mycket fanns att bryta upp från och göra upp med och gjuta nytt liv i, jag när så mycket judiskt liv var förintat och frågan på allvar kunde ställas om det judiska ens var möjligt längre."

Så inleder Göran Rosenberg sin berättelse om Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm mellan 1914 och 1948. Det är en berättelse om ofullbordade drömmar, obesvarad kärlek och förintade möjligheter. Samtalsledare: Anneli Rådestad, chefredaktör Judisk Krönika.

Obligatorisk föranmälan.

Vi följer FHM:s restriktioner.

Frågor: jonna.wolff@jfst.se

Välkommen! 
// Judiska församlingen i Stockholm

02 december
19:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm