Medlemsmöte om Jeschuruns framtid

Frågan om placeringen av synagogan Jeschurun har dragits i långbänk i många år.
Nyligen beslutade Jeschuruns  medlemmar att den skulle lokaliseras i församlingshuset på Wahrendorffsgatan 3. Men vid senaste fullmäktigemötet bordlades frågan om placeringen igen.

Jeschuruns ordförande Roberth Friedman och församlingens ordförande Aron Verständig reder ut alla turer med moderatorn Willy Silberstein.

OBS! Endast för medlemmar i församlingen. Länk till Zoom mailas ut samma dag som evenemanget.

Frågor: jonna.wolff@jfst.se

 

06 april
18:30
Plats
Zoom
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm