Interkulturell mötesplats för unga

I samverkan med Sensus erbjuder Sigtunastiftelsen varje termin unga vuxna möjligheten att träffas under en helg på Sigtunastiftelsen. De som inbjuds att delta är medlemmar i religiöst förankrade organisationer i Sverige. Mötesplatsens syfte är att den enskilde deltagaren ska känna sig styrkt i sin identitet, få ökad självkännedom och få verktyg för ett fortsatt hållbart engagemang samt lära känna unga från andra religiösa traditioner och därmed få tillgång till värdefulla relationer i nya nätverk.

Det unika för mötesplatsen är att den skapar ett tryggt sammanhang för individer att mötas över religionsgränser utan att fokusera på just religion. Det är därför ett medvetet val att kalla mötesplatsen just interkulturell. Syftet är inte att vara en faktabaserad kurs utan tyngdpunkten ligger på att med respekt mötas, samtala och reflektera tillsammans.

För deltagaren i åldern 18 – 30 år är mötesplatsen gratis.
Det är upp till varje organisation att förankra deltagandet i den enskilde organisationen. Deltagaren är däremot under helgen inte representant för vare sig sin organisation eller religion, utan deltar endast som sig själv. Önskemålet är att man kommer med ett öppet, nyfiket och undersökande förhållningssätt.

Praktisk information:
Tider för helgen: fredag kl 18.00 – söndag kl 15.00
Logi: Enkelrum med egen dusch och toalett på Sigtunastiftelsen.
Kost: Vegetarisk/fisk. Alkoholfritt.
Resväg: Ca en timme med pendeltåg och buss från Stockholms Central till Sigtunastiftelsen.

Anmälan senast tisdag 30 mars
För mer information kontakta projektledare Elisabet Mattizon Armgard: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se eller tel 08 – 592 589 98

Frågor? Jonna.wolff@jfst.se

Observera att mötesplatsen genomförande förutsätter att Folkhälsomyndighetens gräns för allmänna sammankomster höjs från nuvarande 8 personer.

16 april - 18 april
18:00 - 15:00
Plats
Sigtunastiftelsen
Arrangörer
Sigtunastiftelsen i samverkan med Sensus. Equmenia, Judiska Församlingen i Stockholm, Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet, SvenskaKyrkans Unga, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Sveriges Unga Katoliker.