Simchat torah

Läs mer om simchat torah här.

11 oktober