Författarsamtal med Ingrid Lomfors i samtal med Henrik Arnstad

Författarsamtal med Ingrid Lomfors om boken ”Här bryr sig inte sommaren om oss - Breven från Hertha 1939-44”

Läsning av Alexandra Rapaport.

"Breven från Hertha Josias låg vikta i sina kuvert. Jag räknade till ungefär 100 stycken. Det första daterat i Hamburg 28/4 1939. Det sista från koncentrationslägret Theresienstadt 7/9 1944. Sedan upphörde kontakten. Hon skrev brev till döttrarna genom nästan hela kriget. En unik brevsamling."

Så inleder Ingrid Lomfors, docent i historia och chef för Forum för levande historia, boken Här bryr sig sommaren inte om oss: Breven från Hertha 1939-44. Hon har sammanställt Hertha Josias brev till döttrarna Hannelore och Inge, som var två av bara ett fåtal judiska krigsbarn som släpptes in i Sverige. Ingrid Lomfors återger med historisk bakgrundsfakta familjen Josias omskakande upplevelser. Det är en gripande inifrånskildring av 1900-talets största tragedi och förbrytelse. En sällan talad om del av Sveriges agerande under kriget. Men det är inte minst berättelsen om en kvinnas outtröttliga försök att – åtskild från sina barn – mot alla odds upprätthålla sin roll som mamma. Herthas två döttrar fick en ny chans i Sverige. Själv blev hon kvar i nazisternas Tyskland när mörkret sakta slöt sig kring henne.

Boken utkom första gången 1987, i en tid när forskningen och den allmänna vetskapen om Förintelsen var liten. Varje vittnesmål om nazismens förbrytelser är viktigt att levandehålla och Herthas öde förtjänar att berättas på nytt.

Här bryr sig sommaren inte om oss: Breven från Hertha 1939-44 utkommer 13:e oktober.

 

För frågor kontakta Jonna Wolff.
Vi följer FHMs rekommendationer, endast 45 platser.
Entré 50 kr för medlemmar i JF och 100 kr för ickemedlemmar, swish i dörren. 

21 oktober
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm