INSTÄLLT - Babyrytmik med Heléne Don Lind

Babyrytmik för föräldralediga med Heléne Don Lind. En musikalisk stund för små barn och föräldrar med lekvisor och ramsor tillsammans med Heléne Don Lind, rytmikpedagog vid Uppsala universitet. De flesta visorna är nyskrivna. Mys, musik och glädje! Även sånger på jiddisch såklart! Frågor? jonna.wolff@jfst.se

Medlemmar i Judiska Församlingen kan se exakt plats om de är inloggade med mobilt bankID. Alternativt gå med i FB-gruppen "Babyträffar på Judiska Församlingen" för mer information och plats.

25 november
10:00 - 12:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm