Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda tom  30 april,  gudstjänster är inställda tom 20 april. (Medlemstidningen Tachles har annonser för program. Tidningen trycktes innan församlingen beslöt att ställa in alla program, det som står här på hemsidan gäller, inte Tachels.)

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Måndagscirkeln med Ann Epstein - inställt

Inställt - Vi har hört om svårigheterna för barn med neuropsykiatriska funktionshinder att få del av en adekvat skolutbildning, och hur samma barn, när de blivit studenter, kan få nödvändig hjälp i universitet och högskolor. På måndag får vi veta hur det går till att ta sig in på arbetsmarknaden.

Ann Epstein kommer att tala om Efter skolan- vad händer då? Många elever som gått särskolan eller särskilda klasser får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Varför? Är det så svårt att anpassa arbetet och arbetsplatsen, och, är det nödvändigt? Vilket stöd finns att få för arbetsgivare och för den enskilda individen?

Ann Epstein är en uppskattad kursledare och föreläsare.  Hon arbetar för och med målgruppen personer med funktionsnedsättning. Hennes föredrag är baserat på egna erfarenheter som förälder och på arbete inom nätverk som arbetar för målgruppen.

Måndagscirkeln har föreläsningar måndagar kl.11.00 - 12.00. I samband med föreläsningen serveras fika o liten kaka: 20kr/gång. Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma. Ansvarig är Helen Rubinstein. Frågor? Kontakta Helene Eliasson Lundström 08 58785862

23 mars
11:00 - 12:00
Plats
För exakt plats logga in eller kontakta Helene Eliasson Lundberg
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm i samarbete med Paideia