Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Erev tisha beav - fastan börjar

Fastedag, åminnelse av förstörelsen av båda templen. Fastan börjar kl. 21:02, 29 juli och slutar kl. 22:26, 30 juli. Läs mer om tisha beav här

29 juli
21:02