Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Erev Tish'a B'Av

The Ninth of Av, fast commemorating the destruction of the two Temples

29 juli