Asara betevet

Fastedag för att minnas belägringen av Jerusalem. Fastan börjar kl. 07.30 och avslutas kl. 16. 10.

07 januari
07:30 - 16:10