Måndagscirkeln med Danuta Wasserman

Danutas anförande behandlar Psykisk hälsa hos unga, vad kan äldre lära av det? Danuta är professor i psykiatri och Suicidology vid Karolinska Institutet i Stockholm. Danuta är grundare av The National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill Health vid Karolinska Institutet och har skrivit flera böcker och är en internationellt ansedd expert inom sitt område.

I samband med föreläsningen serveras fika och liten kaka: 20 kr/gång. ingen anmälan krävs, det är bara att komma. Ansvarig är Helen Rubinstein - intressanta och givande föreläsningar utlovas! Kontakta Helene Eliasson Lundström 08-58785862 för frågor. 

 

10 februari
11:00 - 12:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i samarbete med Paideia