En eftermiddag om brit mila

Judiska Församlingen i Stockholm bjuder in till en eftermiddag om brit mila (omskärelse). Vi kommer att beröra brit mila ur olika perspektiv: religiösa, moraliska, kulturella och praktiska. Eftermiddagen riktar sig till alla som vill veta mer om brit mila, som vill ställa frågor och diskutera. Det kommer att ges tillfälle för reflektion och samtal. 

Eftermiddagen uppdelad i två delar. man väljer själv om man vill delta på båda delarna eller endast en av dem.

Program
Textstudier (kl. 15.00 - 16.00)
Texter om brit mila från Talmud och Torah. Vad säger våra texter om brit mila? Varför är det så centralt inom judendomen? Textstudierna kommer att ledas av rabbin Ute Steyer och Hayim Leiter, rabbin och mohel (grundare av advocacy-gruppen Magen haBrit).

Fika (ca kl. 16.00 - 16.15)

Samtal/frågestund (kl. 16.15 - 18.00)
Samtal och frågestund om brit mila. Rabbin Ute Steyer, mohel Maynard Gerber och Hayim Leiter, rabbin och mohel (grundare av advocacy-gruppen Magen haBrit) kommer närvara under samtalet. De kommer att inleda diskussionen med egna korta reflektioner. 

Frågor: info@jfst.se

16 februari
15:00 - 16:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm