Barngudstjänst i Stora synagogan - inställt

Inställt tom 29 mars.

Stora synagogan anordnar tefilat jeladim (barngudstjänster) för barn (upp till 8 år) och föräldrar i gamla biblioteket under Stora synagogan. Tefilat Jeladim är öppna gudstjänster som arrangeras på utvalda shabbatot och helgdagar (jom tov). Vi sjunger och dansar, berättar historier och lär oss om bönerna – allt för att skapa positiva upplevelser och sinnesintryck av tefila, judisk bön. Ingen anmäla krävs, det är bara att komma! Frågor och kontakt Emma Frost.

Om du inte är medlem i Judiska Församlingen i Stockholm måste du anmäla ditt besök i Stora synagogan och barngudstjänsten, det gör du här.

01 februari
10:00
15 februari
10:00
07 mars
10:00
21 mars
10:00
09 april
10:00
25 april
10:00
09 maj
10:00
30 maj
10:00
13 juni
10:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm