Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Shabbat Nachamu

Shabbat after Tish'a B'Av (Shabbat of Consolation)

01 augusti