Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda tom  30 april,  gudstjänster är inställda tom 20 april. (Medlemstidningen Tachles har annonser för program. Tidningen trycktes innan församlingen beslöt att ställa in alla program, det som står här på hemsidan gäller, inte Tachels.)

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Inställt - The Diaspora, Israel and Democracy

Inställt - Under temat ”Diasporan, Israel och demokratin” samtalar Daniel Sokatch med Sharon Jåma om utmaningarna i dagens Israel och den positiva roll som diasporan kan spela genom sitt stöd till organisationer i civilsamhället. 

Daniel Sokatch är VD för New Israel Fund (NIF), en organisation som sedan 1979 stöder en stort antal organisationer inom det israeliska civilsamhället. NIF:s prioriterade områden är mänskliga- och medborgerliga rättigheter, social- och ekonomisk rättvisa och religiös mångfald. Ett av NIF:s nyckelbegrepp är ”Shared society” – arbetet för ett Israel fritt från diskriminering, ett samhälle där alla invånare har samma möjligheter. Sedan grundandet har man stött fler än 900 organisationer i Israel med över 300 miljoner dollar.

Daniel Sokatch har arbetat för NIF sedan 2009. Han är en engagerad debattör i frågor som rör Israel och hans artiklar har bland annat publicerats i The New York Times, Washington Post, The Jewish Forward och Haaretz. För närvarande arbetar han på en bok om israelisk politik.

OBS! Samtalet sker på engelska.

Entré: 50 kronor för medlemmar. 100 kronor för övriga. Jämna pengar, tack eller swish 1230018549. Skriv ”NIF” i meddelanderuta

 

28 april
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i samarbete med Paideia

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 21 april 2020.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 23 april 2020, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.