Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda tom  30 april,  gudstjänster är inställda tom 20 april. (Medlemstidningen Tachles har annonser för program. Tidningen trycktes innan församlingen beslöt att ställa in alla program, det som står här på hemsidan gäller, inte Tachels.)

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Extra fullmäktigemöte - inställt

Inställt - Kallelse till extra fullmäktigemöte

Dagordning

1. Fastställelse av närvaro

2. Val av justeringsman för protokoll (Judisk Samling utser)

3. Eventuella ändringar och tillägg till dagordning

4. Rapport från församlingens ordförande

5. Rapport från generalsekreteraren

6. Kompletterande information kring Budget 2020, bilaga 1

7. Utredningen om Stora Synagogan, bilaga 2*

8. Rekryteringen av ortodox rabbin, information

9. Rekryteringen av kantor till Stora Synagogan, information

10. Behandling av inkomna motioner, bilaga 3 till 7*                                                                                                                 

11. Korta frågor till styrelsen

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

* skickas separat senare

 

 

01 april
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm