Rosh hashana dag 2 gudstjänst Adat Jisrael, 2019/5780

Anmäl ditt gudstjänstbesök här senast 72 timmar innan om du inte är medlem i Judiska Församlingen i Stockholm. 

01 oktober
08:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm