Musikalisk kabbalat shabbat, Progressiv Judendom

Noa Hermele leder gudstjänsten tillsammans med Nathaniel Glasser på gitarr. Gudstjänsten passar alla åldrar. Kiddusch med challe, vin/juice, frukt och lite mingel. Anmälan till Gunila Lefebure senast 4 september, lokal meddelas vid anmälan.

06 september
18:00 - 19:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Progressiv Judendom i Stockholm