Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Döden i september

I höst återkommer Judiska Församlingens samtalsserie om döden under ledning av begravningsverksamhetens chef Anna Nachman.

Måndag 2 september
”Med döden som yrke” - Samtal mellan begravningsentreprenören och journalisten Pippi Engstedt och Judiska församlingens Anna Nachman om vad som krävs av den som dagligen arbetar med döden.

Måndag 9 september
”Döden då, nu och sen” - Teologen Philip De Croy är Sveriges ende thanatolog (dödsexpert). Han pratar om dödens riter igår, hur man gör idag och spanar efter vad som kommer att hända i framtiden. 
 
Tisdag 10 september 
”Begravningsriter i antika Israel” - Vad är det judiska i en judisk begravning? Arkeologen Daniel Leviathan berättar hur man begravde judiskt under antiken.

Måndag 16 september
”De judiska stadierna av sorg i korrelation till Kübler-Ross-modellen” - med avstamp i Kübler-Ross-modellen och den personliga sorgen vid förlusten av sin bror talar församlingsrabbinen tillika rabbin i Stora synagogan Ute Steyer om judisk sorg.
 
Måndag 23 september
”Döden i kundvagnen”  - med utgångspunkt i en begravning där hon som officiant var enda närvarande, talar Pia Kristoffersson, borgerlig begravningsofficiant och tidigare konstintendent, om ceremonins betydelse och vem begravningen egentligen är till för.

Obligatorisk anmälan här. Medlemmar i JF och Chevran gratis, övriga 50 kr. Läs mer här. 

02 september
18:00
09 september
18:00
16 september
18:00
23 september
18:00
10 september
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm