Simchat torah

Läs mer om Simchat torah här.

22 oktober