Rosh chodesh Cheshvan

Den judiska månaden Cheshvan börjar.

29 oktober