Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Mincha Jeschurun jom kippur 8 okt

Anmäl ditt gudstjänstbesök här senast 72 timmar innan om du inte är medlem i Judiska Församlingen i Stockholm. 

08 oktober
13:15
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm