Jom kippur

Försoningsdagen.

Läs mer om Jom kippur här.

09 oktober