Erev Jom kippur

Försoningsdagen

Läs mer om Jom kippur här.

08 oktober