Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Erev Jom kippur

Försoningsdagen

Läs mer om Jom kippur här.

08 oktober