Unikt, nyskrivet verk i Stora synagogan - Lasst das Wort stehn!

Ett verk för blandad kör, vokalgrupp, kantor & ensemble av tonsättaren Peter Lindroth, baserat på texter av den tysk-judiske poeten Karl Wolfskehl.

Entré: 100 kronor för medlemmar i Judiska Församlingen, 200 kronor för alla andra.

Obligatorisk föranmälan senast 19 november här

Medverkande
John Erik Elebys kammarkör, vokalgrupp: Britta Snickars, Lena Swanberg, Elias Aaron Johansson, Olof Olofson. Kantor: Isidoro Abramowicz, musiker: Eva Lindal, fiol, Boa Pettersson, basklarinett, Jacob Kellerman, gitarr, Mats Jansson, piano, Björn Malmqvist, kontrabas, dirigent: John Erik Eleby

Karl Wolfskehl (1869-1948) var skriftställare, redaktör och poet. Han tillhörde kretsen kring Stefan George men hade därutöver mycket breda kontaktytor; I hans nätverk fanns t.ex. Guillaume Apollinaire, Hugo von Hoffmanstahl, Thomas Mann, Wassily Kandinski och Paul Klee, Rainer Maria Rilke, Martin Buber och Abraham S. Yahuda.

Första diktsamlingen kom ut 1897. Därefter följde flera diktsamlingar, poetiska dramer, översättningar och essäer. Wolfskehl lämnade Tyskland dagen efter riksdagsbranden 27 februari 1933. 1938 kom han till Nya Zealand och stannade där till sin död 1948. Thomas Mann erbjöd sig att publicera Wolfkehls ¨An die Deutschen¨ (1933), ett erbjudande som Wolfskehl dock avböjde av hänsyn till sina anhöriga som fortfarande fans kvar I Tyskland. I exilen skriver han judisk-filosofiska-religiösa dikter och visar sig ha stora och djupgående kunskaper om de bibliska texterna. Wolfskehl vrider och vänder på gudsbegreppet och skapar en diktning som stundtals är smärtsam att ta till sig. Han är kusligt klarsynt, närmast profetisk, och tycks från början se precis vad som skulle komma att ske. Det är idag svårt att förstå att huvuddelen av dessa texter kom till på 30-talet.

Ladda ner hela programmet här.

24 november
17:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm med stöd av Kulturrådet