Rosh chodesh kislev

Början av den judiska månaden kislev

28 november