Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Måndagscirkeln - med psykolog Hannah Jakobsson

Svensk lag garanterar att alla barn får en adekvat grundskoleutbildning. Håller detta i verkligheten? Psykolog Hannah Jakobsson undersöker. Vi serverar kaffe med kaka. Ingen anmälan krävs, det är bara att komma! 

Kontakta Helene Eliasson Lundström 08-58785862 för frågor. 

11 november
11:00 - 12:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm