Bertil Metzger om Ynglingaföreningen som firar 200 år

Bertil Metzger berättar Israelitiska Ynglingaföreningens historia, dess viktiga arbete och  några av dess många gåvor. Det är den äldsta judiska föreningen i Sverige, jämngammal med ätten Bernadotte.

Föreningens stadgar börjar: 
'Detta Sällskap bär namn af Israelitiska Ynglinga-föreningen, och antages till Medlemmar af detsamma endast OGIFTA PERSONER AF MANLIGT KÖN OCH ISRAELITISK TROSBEKÄNNELSE, hvilka uppnått 16:e året, och äro boende i Sverige.'  Underbart otidsenligt!

Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma, välkomna/ Fanni, Helen, Monika

25 november
11:00 - 12:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm