Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Sorggrupp

Judiska församlingen startar en sorggrupp för dig som vill träffa andra med erfarenhet av förlust och sorg. Gruppen leds av Anna Nachman och Simone Nadbornik. Möjlighet till fortsättning under våren. 

Tisdagar i december med start 3 december.

Frågor, kontakta Anna Nachman.

Anmälan till 10 december här.

Anmälan till 17 december här.

03 december
19:00
10 december
18:00
17 december
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm