Samtal om omskärelse - exklusivt för medlemmar

Med anledning av den senaste tidens omskärelsedebatt bjuder vi medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm till ett öppet samtal om omskärelse: "Varför omskär vi söner på åttonde dagen? Hur går det till? Vilka är de vanligaste argumenten mot omskärelse och hur kan man bemöta dem?"

Ordförande Aron Verständig, rabbin Ute Steyer och mohel Maynard Gerber svarar på frågor, lyssnar till medlemmars åsikter och tankar i efterdyningarna av omskärelsedebatten. Samtalet kommer vara en så kallad "safe space" där medlemmar kan känna sig trygga att ställa frågor och lufta tankar. Sista anmälningsdagen är 15 december. 

För frågor kontakta info@jfst.se

 

17 december
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm