Medlemsmöte

Medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm är välkomna på ett medlemsmöte där vi presenterar resultaten från medlemsenkäten och funktioner på hemsidan. 

Vi kommer först att gå igenom resultaten från den enkätundersökning Judiska Församlingen genomförde under våren 2019. Vi redovisar resultaten och vilka slutsatser vi dragit av dessa. Efter enkätundersökningen redovisats går vi igenom nya hemsidan. Vi berättar kort om processen för att skapa den och hur den är tänkt att användas. Vi kommer även öppna upp för frågor och kommentarer från medlemmar.

Vi avslutar med att hjälpa de som önskar att komma igång med mobilt BankID. Om du önskar få hjälp med att komma igång med mobilt BankID maila oss innan så vi kan berätta vad du ska ta med dig för att vi ska få igång dig: info@jfst.se

Plats meddelas några dagar innan medlemsmötet. Anmälan är nu stängd. 

27 augusti
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm