En kväll om Fredens Oas, Neve Shalom/Wahat al-Salam

Judiska Församlingen i Stockholm och Svenska Vänföreningen Fredens Oas välkomnar er till en kväll om Neve Shalom. Möt Ety Edlund från Neve Shalom. Hon är en israelisk judinna, född i Kairo, som gifte sig med svensken Kent Edlund och under en tid bodde paret i Örnsköldsvik. I början av 1980-talet flyttade de till Fredens Oas, en by mellan Tel Aviv och Jerusalem, dit judar och palestinier har sökt sig för ett gemensamt liv i samförstånd. Ety byggde upp byns förskola och grundskola. Då var det 11 elever, nu är det 270 judiska och palestinska barn som går i Israels första tvåspråkiga skola. Ety har varit lärare vid skolan och under en tid också dess rektor. 1984 höll hon en föreläsning på Judiska församlingen i Stockholm som i förlängningen ledde till grundandet av den svenska vänföreningen. Ety ska under kvällen berätta och visa bilder om hur byn och skolan har utvecklats och hur livet har förändrats sedan hon senast talade i Stockholm.

I programmets andra del berättar två av Vänföreningens stipendiater, Fredrika Leyon Cervin och Leo Arnér, om sitt studiebesök i byn i juni 2019. Båda studerar Freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet och genom stipendierna har de haft möjlighet att bo och arbeta i byn under ett par veckor. Deras intryck av Fredsskolans arbete, som bedrivs i byn sedan 1980-talet, är av särskilt intresse liksom deras möte med Israel. Över 65 000 unga israeler, judar och palestinier, har deltagit i Fredsskolans kurser och program. De lär sig att samarbeta över etniska gränser inom områden som hälso- och sjukvård, skolor, stadsplanering och kommunalpolitik.

Svenska Vänföreningen Fredens Oas grundades 1984 och är en opolitisk organisation med uppgift att stödja arbetet i byn. Detta sker dels genom insamling av pengar, främst till stöd för byns olika projekt, dels genom att sprida kunskap om byns fredsarbete. Den svenska föreningen är en av 15 vänföreningar i olika länder i Västeuropa och USA.

Obligatorisk anmälan innan den 25 aug.

28 augusti
18:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm och Svenska Vänföreningen Fredens Oas