Vem är jude?

Enligt traditionell halacha, den judiska lagen, är den jude som antingen är född av en judisk mor eller har konverterat till judendomen av erkänd rabbin. Judendomen är inte missionerande. Den som vill konvertera ombeds att noga överväga sitt beslut. Den som trots allt står fast vid sin önskan får under rabbinsk ledning undervisning i judendom, för att sedan börja sitt judiska liv genom att gå i mikven, det rituella badet. Män behöver också göra en bris, omskärelse.

I Judiska Församlingen i Stockholm kan även den som är son eller dotter till en judisk far eller har adopterats av en judisk mor eller far bli medlem. En person som har konverterat för erkänd rabbin är så klart också välkommen som medlem. (Om ett barn är fött innan föräldern konverterat måste barnet konvertera för att kunna bli medlem i Judiska Församlingen.)

Judiska Församlingen i Stockholms definition på medlemskap är därmed skilt från definitionen av vem som i religiöst hänseende betraktas som jude.

I Stockholm reglerar varje synagoga vad som gäller. Vad som äger giltighet i Stockholm godkännes dock inte automatiskt i den judiska världen. Konverteringar gjorda av t.ex. konservativa rabbiner är inte godkända av överrabbinatet i Israel eller i ortodoxa församlingar/synagogor.

Judisk identitetAtt vara jude innebär olika saker för olika individer. Det kan vara en religiös identitet, en kulturell identitet, en nationell identitet eller ett ursprung. Judiska Ungdomsförbundet i Sverige har ett Instagramkonto som heter @Stoltjude, där en ny judisk person berättar om sig själv och sin judiska identitet varje vecka.