Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Vem är jude?

Enligt traditionell halacha, den judiska lagen, är den jude som antingen är född av en judisk mor eller har konverterat till judendomen av erkänd rabbin. Reformjudendom accepterar under vissa omständigheter även en person som jude om endast pappan är jude.  

Judendomen är inte missionerande. Den som vill konvertera ombeds att noga överväga sitt beslut. Den som trots allt står fast vid sin önskan får under rabbinsk ledning undervisning i judendom, för att sedan börja sitt judiska liv genom att gå i mikven, det rituella badet. Män behöver också göra en bris, omskärelse. 

I Judiska Församlingen i Stockholm kan även den som är son eller dotter till en judisk far eller har adopterats av en judisk mor eller far bli medlem. En person som har konverterat för erkänd rabbin är så klart också välkommen som medlem. (Om ett barn är fött innan föräldern konverterat måste barnet konvertera för att kunna bli medlem i Judiska Församlingen.) 

Judiska Församlingen i Stockholms definition på medlemskap är därmed skilt från definitionen av vem som i religiöst hänseende betraktas som jude. 

I Stockholm reglerar varje synagoga vad som gäller. Vad som äger giltighet i Stockholm godkännes dock inte automatiskt i den judiska världen. Konverteringar är inte automatiskt godkända av överrabbinatet i Israel, oavsett vilken form av konvertering det var. Det skiljer sig också vad olika församlingar eller synagogor erkänner som godtar som konvertering. Det är därför mycket viktigt att man informerar sig noggrant och frågar rabbinen om vad som gäller för dennes konvertering.  

Judisk identitetAtt vara jude innebär olika saker för olika individer. Det kan vara en religiös identitet, en kulturell identitet, en nationell identitet eller ett ursprung. Judiska Ungdomsförbundet i Sverige har ett Instagramkonto som heter @Stoltjude, där en ny judisk person berättar om sig själv och sin judiska identitet varje vecka.