Vad är judendom?

Judendomen räknas som en världsreligion och är en av de äldsta kända monoteistiska religionerna. Den kallas ibland för moderreligion till kristendom och islam.

Även om judendomen klassas som en monoteistisk religion spelar tron en underordnad roll. Att vara jude innebär i första hand att tillhöra det judiska folket med en gemensam historia som går tillbaka 3000 år. Judendomen är alltså inte bara en religion.

Många judar är icke-religiösa och lever helt sekulärt. Judar utgör i samtliga länder där de bor, utom i Israel, en etnisk minoritet. I Sverige har den judiska gruppen av riksdagen år 1999 utsetts till en av fem nationella minoriteter (de övriga är romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Att vara jude är ett sätt att leva och judendomen ett sätt att se världen.

De tankar och den tro som ryms inom ramen för en religion går omöjligt att beskriva kortfattat. Bilden kan aldrig bli rättvisande på några få rader. 

En grundtanke i judendomen är att begreppen Israels folk, Israels lära och Israels land hör ihop. Längtan till det förlovade landet Israel var en sammanhållande kraft under 2000 år av förskingring. 

Inom judendom är handlingar mer centralt än tro. Traditionen säger att Gud har gett det judiska folket Torahn, de Fem Moseböckerna. Där står de 613 bud som judar ska följa som beskriver hur man ska leva och agera. Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Torahn och skall vara påminnelser för judar att leva ett moraliskt liv. Exempelvis är de olika matreglerna är till för att judar ska kunna höja ätandet till en helig handling. Reglerna kring äktenskap och umgänge med medmänniskorna har samma syfte.

Många judar räknar sig inte som religiösa eller troende och lever helt sekulärt men ser sig ändå som en del av det judiska folket. Är man född jude eller har konverterat till judendomen är man jude oavsett om man tror på det som står i Torahn eller lever enligt reglerna. Att vara jude kan innebära en identitet, ett sätt att leva eller ett sätt att se världen.

Det finns främst tre olika inriktningar inom judendomen: ortodox, konservativ och reform/progressiv. 

Av världens ca 13 miljoner judar bor majoriteten i Israel och USA men det finns judiska församlingar i så gott som hela världen. Förutom i Israel utgör judar en etnisk minoritet i samtliga länder där de bor. I Sverige bor ca 20 000 judar. Den svensk-judiska gruppen utsågs år 1999 till en av fem nationella minoriteter av Sveriges riksdag.

"Du skall inte hysa hat till Din broder i Ditt hjärta, Du skall älska Din nästa som Dig själv". Detta citat ur 3:e Moseboken är centralt i judendomen. Tron på att det finns en Gud och en mänsklighet (inför Gud är alla människor likvärdiga) är andra viktiga grundpelare i den judiska tron.