Vetenskap - rekommendationer och studier

I dagsläget finns ingen medicinsk konsensus kring omskärelse. Det råder alltså ingen konsensus om att det är skadligt, eller inte. Vi har valt att redovisa ett antal studier och rekommendationer nedan som visar att omskärelse, om det är medicinskt riktigt utfört, inte är skadligt.

Kanadensiska barnläkarföreningens rekommendation angående omskärelse av pojkarNuvarande studier tyder på att det finns potentiella hälsofördelar som är förknippade med manlig omskärelse, särskilt i högriskpopulationer. Omskärelse av spädbarn minskar förekomsten av urinvägsinfektion hos unga pojkar och eliminerar behovet av medicinsk omskärelse i senare barndom för att behandla återkommande förhudsförträngningar. Omskurna män har dessutom en lägre risk för att utveckla peniscancer.  Förekomsten av infektioner i slidan och livmoderhalscancer minskar hos kvinnliga partners till omskurna män. Omskärelse av vuxna män kan minska risken för att få könssjukdomar (särskilt HIV, HSV och HPV). Mindre komplikationer av omskärelse kan uppstå, även om allvarliga komplikationer är sällsynta. Risken för komplikationer är lägre hos spädbarn än hos äldre barn. Komplikationsgraden minskar avsevärt när förfarandet utförs av erfarna hälso-och sjukvårdspersonal och med noggrann uppföljning under dagarna efter proceduren.
 
Omskärelse av nyfödda pojkar har medicinska för- och nackdelar, det svårt att göra definitiva rekommendationer för hela den manliga nyfödda befolkningen i Kanada i nuläget. För vissa pojkar är sannolikheten för fördelar större och omskärelse kan övervägas för att minska eller behandla sjukdomar. Sjukvårdspersonal bör förse föräldrar med den mest uppdaterade, opartiska och personligt anpassade medicinska informationen som finns tillgänglig, så att de kan väga de specifika för- och nackdelarna med att omskära sin son.  Läs mer här.

Den amerikanska barnläkarföreningens rekommendationer gällande omskärelse av pojkarAmerican Association of Pediatricists, AAP, anser att "hälsofördelarna med omskärelse av nyfödda pojkar är större än riskerna, men fördelarna är inte tillräckligt stora för att rekommendera generell omskärelse av alla nyfödda pojkar."
Läs mer här.
 
Studier om komplikationsrisker vid omskärelse av pojkarEn amerikansk studie som inkluderade 315 000 pojkar visar att bland pojkar som omskärs under sjukhusförhållanden omedelbart efter födseln är risken för komplikationer ca 0,2% (Christakis et al., 2000). Studiens svaghet är att pojkarna inte undersöktes efter att ha lämnat sjukhuset. 

En studie från 2013 som genomfördes vid Rigshospitalet i Danmark (Thorup et al., 2013, PDF) visade att 5,1% (totalt 16 pojkar upp till 16 år) utvecklade komplikationer 8–15 år efter omskärelse. Ingen av de 5,1% komplikationerna kategoriserades som allvarliga. Bland de 16 pojkarna med komplikationer ingick 5 pojkar som behövde omskäras igen på grund av ofullständig omskärelse. De övriga 11 kategoriserades som mindre komplikationer, huvudsakligen bestående av mindre blödningar och mindre allvarliga infektioner. 

I studien från Rigshospitalet hade barnen en relativt hög ålder vid omskärelsen (medianålder: 5 år; äldste inkluderade pojke: 16 år). Det är välkänt att risken för komplikationer av omskärelse ökar med ökande ålder (Weiss et al., 2010). Enligt den danske professorn Jørgen Thorup var risken för komplikationer bland pojkar som omskars strax efter födseln i studien från Rigshospitalet så låg som i de amerikanska studierna (cirka 0,2%) (Bretthauer & Hem, 2015). 

Internationella rekommendationerThe World Health Organisation Report into Circumcision (PDF)

British Medical Council – What is the best age to circumcise?
http://www.milahuk.org/wp-content/uploads/BMC-Pediatrics-A-snip%E2%80%99-in-time-What-is-the-best-age-to-circumcise.pdf

American Jewish Committee – Facts and myths in the circumcision debate
http://www.milahuk.org/wp-content/uploads/AJC_BERLIN_BRIEFING_FACTS_AND_MYTHS_ABOUT_THE_CIRCUMCISION_CONTROVERSY_2012.pdf

Fler vetenskapliga studierAlbero et al., Male Circumcision and Genital Human Papillomavirus: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2012: PDF

Marge Berer: The history and role of the criminal law in anti-FGM campaigns: Is the criminal law what is needed, at least in countries like Great Britain? 2015: PDF

Bossio et al., A trade-off analysis of routine newborn circumcision, 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724395

Bossio: Examining Sexual Correlates of Neonatal Circumcision in Adult Men, 2015: PDF

Bretthauer & Hem, ”Omskjæring av gutter”, 2015:
http://tidsskriftet.no/2015/11/kommentar-og-debatt/omskjaering-av-gutter

Christakis et al., A trade-off analysis of routine newborn circumcision, 2000: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10617731

Friedman et al.: Pros and cons of circumcision: an evidence-based overview, 2016:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27497811
PDF

Frisch et al.: Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark, 2011:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21672947
PDF

Frisch & Simonsen: Ritual circumcision and risk of autism spectrum disorder in 0- to 9-year-old boys: national cohort study in Denmark, 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25573114

Frisch & Simonsen: Cultural background, non-therapeutic circumcision and the risk of meatal stenosis and other urethral stricture disease: Two nationwide register-based cohort studies in Denmark 1977-2013, 2016: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28017691
PDF

Gele et al.: Attitudes toward female circumcision among Somali immigrants in Oslo: a qualitative study, 2012: PDF

Grund et al., Association between male circumcision and women’s biomedical health outcomes: a systematic review, 2017: PDF

Jacobs & Arora: Ritual Male Infant Circumcision and Human Rights, 2015:
PDF

  • Bester: A comment to Jacobs & Arora. Ritual Male Infant Circumcision: The Consequences and the Principles Say Yes, 2015: PDF
  • Bock: The Tolerance of Ritual Male Infant Circumcision, 2015:PDF
  • Jacobs & Arora: Response to Open Peer Commentaries on Ritual Male Infant Circumcision and Human Rights, 2015: PDF

Kigozi et al.: The effect of male circumcision on sexual satisfaction and function, results from a randomized trial of male circumcision for human immunodeficiency virus prevention, Rakai, Uganda, 2008: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27497811

Kristiansen & Sheikh: Legislation on male infant circumcision in Europe: a call to avoid paternalism and to promote evidence-based, patient-centred care, 2013: PDF

Krieger et al.: Adult Male Circumcision: Effects on Sexual Function and Sexual Satisfaction in Kisumu, Kenya, 2008: PDF

Shabanzadeh et al.: Male circumcision does not result in inferior perceived male sexual function – a systematic review, 2016: PDF

Sneppen & Thorup: Foreskin Morbidity in Uncircumcised Males, 2016: PDF

J. Steven Svoboda: Promoting genital autonomy by exploring commonalities between male, female, intersex, and cosmetic female genital cutting, 2013: PDF

Mark Swatek-Evenstein: Limits of Enlightenment and the Law – On the Legality of Ritual Male Circumcision in Europe today, 2013: PDF

Taddio et al.: Effect of neonatal circumcision on pain response during subsequent routine vaccination, 1997: PDF

Thorup et al.: Complication rate after circumcision in a paediatric surgical setting should not be neglected, 2013:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23905566
PDF

Ullman et al., Circumcision does not alter long-term glucocorticoids accumulation or psychological effects associated with trauma- and stressor-related disorders, 2017: PDF

Weiss et al.: Complications of circumcision in male neonates, infants and children: a systematic review, 2010: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20158883

Yang et al.: Circumcision does not have effect on premature ejaculation: A
systematic review and meta-analysis, 2017: PDF

Zhu et al.: Relationship between circumcision and human papillomavirus infection: a systematic review and meta‑analysis, 2017: PDF