Sexuell funktion

Det är en utbredd missuppfattning att omskärelse minskar könskänsligheten och att yngre omskurna män på grund av den minskade känsligheten är mer uthålliga älskare, varefter de som äldre helt tappar känsligheten och inte längre upplever något nöje med sex. Dessa anekdotiska berättelser delas ofta på webben, där de presenteras som vetenskapliga fakta. Detta har gradvis övertygat många om att omskärelse påverkar sexuell funktion negativt och att omskurna män beskrivs som lemlästade och sexuellt funktionshindrade. I flera av de studier som har undersökt förhållandet mellan känslighet och omskärelse och kommit fram till att omskurna män har problem med sex, har studierna inkluderat män som har blivit omskurna på grund av medicinska skäl som förhudsförträngning, inflammationer och/eller bindvävssjukdom. Det är känt att dessa problem orsakar sexuell dysfunktion. Därför kan resultaten inte användas för att säga om omskärelse påverkar känsligheten och funktionen hos friska män, till exempel svenska muslimer och judar, som har omskurits av rituella skäl. Det finns två sätt att undersöka peniskänsligheten. Antingen i ett laboratorium eller att fråga män hur de uppfattar sin egen känslighet och sexuella funktion.
 
Mätning av laboratoriekänslighetEn laborationsstudie (Bossio et al., 2015) undersökte beröringskänslighet, värmekänslighet och smärttröskel på olika penisställen hos oskyddade omskurna män. Studien fann att förhuden är mer känslig för beröring /tryck än andra platser på penis, men att det förutom detta inte finns någon skillnad i känslighet hos icke-omskurna och omskurna män.
 
Bossio avslutar: “It has been hypothesized that the surgical removal of the highly innervated foreskin via circumcision results in a drastic reduction in penile sensitivity, which ultimately leads to sexual dysfunction and negative psychosocial outcomes (Boyle et al., 2002). We directly assessed the assumption that circumcision leads to a reduction in penile sensitivity by testing tactile detection, thermal sensation, and pain thresholds at multiple sites on the penis, and comparing these thresholds between two healthy samples of men – one group of (neonatally) circumcised men, and one group of intact men. This study provides no evidence that neonatal circumcision decreases penile sensitivity, no evidence that the exposed glans penis in circumcised men becomes less sensitive over time, and insufficient evidence to suggest that the foreskin is the most sensitive part of the penis.”


Studier av upplevd sexuell funktionI stället för mätningar av tryckkänslighet och liknande. man kan fråga män, i detta fall respektive omskurna och icke-omskurna män, hur de själva upplever sin sexualitet och sexuella funktion, inklusive känslighet och upplevelse av njutning, eventuella problem etc. Både laboratoriestudier och studier av upplevd funktionsförmåga är viktiga och relevanta, och de två typerna av studier kompletterar varandra.


2016 publicerades en systematisk översyn (litteraturöversikt) i danska medicinska tidskriften (Shabanzadeh et al., 2016, PDF). Översynen granskar alla studier inom området och drar slutsatsen att omskärelse av friska pojkar /män inte leder till sexuell dysfunktion. Män som omskärs på grund av penissjukdomar har en ökad risk att uppleva sexuell dysfunktion, men problemen beror på sjukdomarna, inte omskärelsen.