Så går omskärelsen till

Brit mila är en stor händelse i en judisk familjs liv. Vanligtvis äger en den rum i närvaro av familj, släkt, vänner och bekanta och följs av en festmåltid till pojkens ära. Förutom att pojken, i samband med omskärelsen, tas upp i Abrahams förbund får han också sitt hebreiska namn.

Det som skärs bort vid omskärelsen är den yttersta delen av förhuden som täcker ollonet på penis. Vid omskärelsen får pojken alltid smärtlindring. En ”sköld” sätts även över penis så att endast den yttersta huden kan skäras bort. På en åtta dagar gammal pojke rör det sig om en mycket liten del hud. En specialutbildad person, en mohel, genomför ingreppet. I Sverige kan enstaka personer, som inte är läkare, men som kan uppvisa motsvarande kvalifikationer på området, få specialtillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utföra omskärelse på pojkar upp till två månaders ålder. Församlingens mohalim har specialtillstånd från IVO. 

IVO har även detaljerade riktlinjer för de som omskär nyfödda pojkar som Judiska Församlingen välkomnar och som våra mohalim håller sig till. En läkare eller eller annan sjukvårdspersonal, såsom leg. sjuksköterska ska vara närvarande och övervaka proceduren vid omskärelsen enligt IVO. Men det är en mohel, som utbildas för den kirurgiska delen av omskärelsen, som utför den. Vid omskärelsen ges för barnets ålder adekvat smärtlindring innan mohelen skär av av en liten hudflik av pojkens förhud. 

Om det finns något hälsomässigt hinder för att utföra omskärelsen skjuts omskärelsen upp till dess att pojken är frisk igen. 
 

Är brit mila smärtsamt?Det är nästan omöjligt att med säkert säga hur mycket obehag eller smärta spädbarnet upplever vid en judisk omskärelse. Många mohalim vittnar om att barnet ofta börja gråta när blöjan tas bort, dvs. innan brit milan ens har börjat. Många vittnar även om att spädbarn som ammas direkt innan brit mila genast slutar gråta när blöjan sätts tillbaka och barnet läggs i famnen efter ingreppet.