Omskärelse och kvinnlig könsstympning

Djupt felaktiga jämförelser görs ofta mellan rituell omskärelse av pojkar och kvinnlig könsstympning, men det finns inget som helst samband mellan manlig spädbarnsomskärelse och kvinnlig könsstympning (FGM).Brit mila är ett mindre ingrepp som utförs av en utbildad utövare i en ren miljö och inte har någon bekräftad negativ påverkan på barnet eller hans fortsatta liv. Naturligtvis kan risker aldrig uteslutas helt vid någon form av ingrepp, men komplikationer som uppstår i samband med brit mila är vanligtvis försumbara.

Kvinnlig könsstympning utförs för att kontrollera kvinnans sexualitet och den utförs därför i samband med puberteten. Att utföra kvinnlig könsstympning är ett extremt allvarligt brott ur ett judiskt perspektiv eftersom det skadar kvinnan och medför stora medicinska risker. Brit mila däremot är inte överhuvudtaget kopplat till sexualitet utan ett förbund med Gud samt en kulturell och etnisk identitetsmarkör.

Könsstympning av kvinnor innebär delvis eller fullständigt avlägsnande av de yttre könsorganen. Resultatet kan göra samlag extremt svårt och eller smärtsamt¹ och kan vara orsaken till ett antal allvarliga medicinska komplikationer inklusive blödning, urinretention, urininfektion, sårinfektion, septikemi, stelkramp och hepatit². Detta resulterar i att sex blir svårt och/eller smärtsamt och leder ofta till en lång rad allvarliga medicinska komplikationer - exempelvis upprepade blödningar, urinretention (svårigheter att urinera), urinvägsinfektion, hepatit och många andra komplikationer.

Manlig omskärelse, så som den utförs av judar i form av brit mila, påverkar inte könsorganets funktion eller sexualupplevelsen. Djupt felaktiga jämförelser görs ofta mellan rituell omskärelse av pojkar och kvinnlig könsstympning.
 

 

¹Lightfoot-Klein, H. (1989). “The Sexual Experience and Marital Adjustment of Genitally Circumcised and Infibulated Females in the Sudan”. The Journal of Sex Research 26 (3): 375–392.

²Abdulcadir, J; Margairaz, C; Boulvain, M; Irion, O (2011). “Care of women with female genital mutilation/cutting”. Swiss Medical Weekly.