Omskärelse och kvinnlig könsstympning

Djupt felaktiga jämförelser görs ofta mellan rituell omskärelse av pojkar och kvinnlig könsstympning, men det finns inget som helst samband mellan manlig spädbarnsomskärelse och kvinnlig könsstympning (FGM).

Debatten om manlig spädbarnsomskärelse är känslig ur många aspekter, speciellt i Europa där manlig spädbarnsomskärelse inte är vanligt förekommande bland majoritetsbefolkningen. Detta till skillnad från i andra delar av världen såsom USA, Afrika och Mellanöstern. Globalt är sammanlagt cirka en tredjedel av den manliga befolkningen omskuren.1

Den svenska allmänheten såväl som stora delar av den svenska läkarkåren och barnsjuksköterskor saknar erfarenhet av judisk manlig spädbarnsomskärelse, och har begränsad kunskap om hur den utförs. Det kan delvis förklaras av att
den svenska judiska minoriteten endast omfattar ca 20 000 personer.
Mohelim, dvs personer med särskild utbildning och av Socialstyrelsen speciellt utfärdat tillstånd att utföra judisk manlig omskärelse, har en unik kompetens och erfarenhet för detta specifika ingrepp på barn vid 8 dagars ålder.

Kvinnlig könsstympning utförs för att kontrollera kvinnans sexualitet och den utförs därför i samband med puberteten. Att utföra kvinnlig könsstympning är ett extremt allvarligt brott ur ett judiskt perspektiv eftersom det skadar kvinnan och medför stora medicinska risker. Brit mila däremot är inte överhuvudtaget kopplat till sexualitet utan ett förbund med Gud samt en kulturell och etnisk identitetsmarkör. Brit mila är ett mindre ingrepp som utförs av en utbildad utövare med mycket låg risk för komplikationer.

Könsstympning av kvinnor innebär delvis eller fullständigt avlägsnande av de yttre könsorganen. Resultatet kan göra samlag extremt svårt och eller smärtsamt¹ och kan vara orsaken till ett antal allvarliga medicinska komplikationer inklusive blödning, urinretention, urininfektion, sårinfektion, septikemi, stelkramp och hepatit². Detta resulterar i att sex blir svårt och/eller smärtsamt och leder ofta till en lång rad allvarliga medicinska komplikationer - exempelvis upprepade blödningar, urinretention (svårigheter att urinera), urinvägsinfektion, hepatit och många andra komplikationer.

Manlig omskärelse, så som den utförs vid brit mila, påverkar inte könsorganets funktion eller sexualupplevelsen. 
 

1 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241596169/en/
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/03/08/male-circumcision--1-in-3-globally-but-almostuniversal-in-musli.html

¹Lightfoot-Klein, H. (1989). “The Sexual Experience and Marital Adjustment of Genitally Circumcised and Infibulated Females in the Sudan”. The Journal of Sex Research 26 (3): 375–392.

²Abdulcadir, J; Margairaz, C; Boulvain, M; Irion, O (2011). “Care of women with female genital mutilation/cutting”. Swiss Medical Weekly.