Fakta om omskärelse - brit mila

Omskärelse (brit mila) av pojkar vid den åttonde dagen praktiseras av så gott som alla judar i världen oavsett religiös inriktning, även helt sekulära judar omskär till väldigt stor del sina nyfödda söner. Till exempel är nästan alla nyfödda judiska män i Israel, uppskattningsvis 99% av judiska män i Storbritannien och Nordirland och 98% av judiska män i USA omskurna. Omskärelse är också en viktig del av islam. I många länder, exempelvis USA, förekommer[US1]  omskärelse i stor utsträckning bland män som inte är judar eller muslimer. 

World Health Organization (WHO) rekommenderar omskärelse för män. Manlig omskärelse är en av de mest utbredda företeelserna i världen, över 1/3 av jordens manliga befolkning är omskurna. Amerikanska och kanadensiska barnläkarföreningarna anser att "hälsofördelarna med omskärelse av nyfödda pojkar är större än riskerna, men fördelarna är inte tillräckligt stora för att rekommendera generell omskärelse av alla nyfödda pojkar." Medicinskt finns det alltså fördelar med omskärelse. 

Omskärelse är en viktig komponent i judendom. Toran, den judiska bibeln, säger tydligt: ​​”Detta är mitt förbund, som du ska hålla [...] Du ska omskäras i köttet av din förhud, och det ska vara ett tecken på förbundet mellan mig och dig. Den som är åtta dagar gammal bland er ska omskäras ”(1 Mos 17) 10-12). 

Traditionen att omskära sina söner på åttonde dagen går tillbaka tusentals år och är ett sätt att upprätthålla judisk identitet. Judar har under årtusenden blivit förföljda eftersom man omskurit sina söner, trots dessa förföljelser har judar aldrig vacklat på att fortsätta att omskära sina söner. Det rör sig alltså inte enbart om ett religiöst påbud, utan är i lika hög grad en judisk identitetsmarkör oavsett om man är religiös eller inte. 

Judendom är baserat på det vi gör, handlingar och inte tro. Det vi gör, våra mitsvot (våra påbud och förbud enligt Toran) är det som är centralt. Omskärelse är en mitsva (ett påbud) som judar religiöst är ålagda att utföra. 

Omskärelse är därför ett nödvändigt element för mannens judiska identitet. Icke-omskurna pojkar, till exempel, kanske inte kallas till Toran och kan inte fira en bar mitsva (judisk konfirmation) på sin 13-årsdag. Omskärelse är också nödvändig för konvertering till judendomen, eftersom det betyder medlemskap i det judiska folket.

De ifrågasättanden mot omskärelse som dyker upp då och då kommer inte inifrån den judiska gruppen eller de män som själva är omskurna. Ifrågasättandena kommer istället från delar av majoritetssamhället. 

Ett förbud mot icke medicinsk motiverad omskärelse för pojkar före 18-års ålder skulle därför i praktiken innebära att det blir olagligt att leva ett judiskt liv i Sverige. Ett sådant förbud omöjliggör därmed judiskt liv i Sverige.

Judendomen är inte en missionerande religion, vi anser därför inte att alla bör omskära sina söner. Det är inte heller av största vikt för oss att du som läser tycker omskärelse är något att rekommendera för alla. Det vi önskar är att du inser att ett förbud skulle få långtgående konsekvenser för den judiska gruppen i Sverige. Du kan till och med vara emot omskärelse men inse att det är oerhört viktigt för oss och därför inte aktivt förbjuda det. 

Judiska Centralrådet vill inte ändra svensk lag. År 2001 reglerades hur och när omskärelse får göras i Sverige genom en särskild lag som tagit hänsyn till såväl religionsfriheten, judars ställning som nationell minoritet och den medicinska vetenskapen. Judiska Centralrådet står bakom den lagstiftningen.  

Talespersoner i frågor gällande omskärelse 
Ordförande för Judiska Centralrådet Aron Verständig
Rabbin Ute Steyer

Efter avtal med den danska föreningen CircumInfo​ har vi hämtat information om omskärelse från CircumInfo.dk.

Ladda ner vårt policydokument om brit mila (PDF)