Rapport till Judisk Säkerhet Sverige (JSS)

OBS! Ange endast ett ärende per tillfälle.

Vi samlar in ditt namn och kontaktuppgifter för att ha möjlighet att få kompletterande uppgifter vid behov. Informationen används som underlag i vår dialog med politiker och tjänstemän inom offentlig förvaltning.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.