Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Samtalsstöd och stöd i kontakt med myndigheter

Vi erbjuder gratis samtalsstöd och hjälp med kontakt i myndigheter för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm. 

För bokning och mer information gällande samtalsstöd och stöd i kontakt med myndighet kontakta Helene Eliasson Lundström, tel. 070-759 05 79