Omskärelse & namngivning

För omskärelse/brit mila kontakta Maynard Gerber, tel. 0707-557 061.

För namngivning/simchat bat i Stora synagogan kontakta Gunila Lefebure, tel. 08-587 858 24.

För namngivning/simchat bat i ortodox synagoga kontakta oss. 

Läs mer om hur det går till här.

Priser för brit mila

Båda föräldrarna är församlingsmedlemmar 0 kr
En förälder är församlingsmedlem 4.000 kr
Ingen förälder är församlingsmedlem 8.000 kr

 

Priser för namngivning

Båda föräldrarna är församlingsmedlemmar 0 kr
En förälder är församlingsmedlem 500 kr
Ingen förälder är församlingsmedlem 1.000 kr