Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda minst tom 30 april,  gudstjänster är inställda minst tom 20 april. 

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Omskärelse & namngivning

För omskärelse/brit mila kontakta Maynard Gerber, tel. 0707-557 061.

För namngivning/simchat bat i Stora synagogan kontakta Gunila Lefebure, tel. 08-587 858 24.

För namngivning/simchat bat i ortodox synagoga kontakta oss. 

Läs mer om hur det går till här.

Priser för brit mila

Båda föräldrarna är församlingsmedlemmar 0 kr
En förälder är församlingsmedlem 4.000 kr
Ingen förälder är församlingsmedlem 8.000 kr

 

Priser för namngivning

Båda föräldrarna är församlingsmedlemmar 0 kr
En förälder är församlingsmedlem 500 kr
Ingen förälder är församlingsmedlem 1.000 kr