Skilsmässotjänster (get)

Kontakta oss för gett genom ortodox Beit Din, eller rabbin Ute Steyer för ”get” genom Masorti Beit Din. Get erbjuds till självkostnadspris dock max 5000 kr/ person.