Meals on Wheels koshermåltider

Meals on Wheels är koshermåltider som kan levereras till bostaden i Stockholmsområdet för äldre och sjuka. Priserna för måltiderna sätts av Judiska Hemmet och är olika beroende på vad man beställer. Både medlemmar och icke-medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm betalar för måltiderna.

Leverans till hemmet är gratis för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm. Icke-medlemmar betalar även för leverans. 

För mer information kontakta Agi Körösi, tel 08-587 858 23.