Använd vårt mikvebad

Mikven ligger under Stora synagogan i Stockholm. Där finns dusch, omklädningsrum och själva mikvebadet. Kvinnor badar alltid med ett kvinnligt vittne och män med ett manligt vittne. Mikven är gratis för församlingens medlemmar. Är du inte medlem kostar det 500 kr/gång. 

För kvinnor
Mikven bokas via Viktoria Rindal, 0790-42 75 43

För män
Mikven bokas via oss

Läs mer om vad det innebär att bada mikve här.