Alijaintyg inför flytt

Om du vill flytta till Israel och behöver ett intyg på att du är jude kan du få hjälp med det via oss. Kontakta rabbin Ute Steyer.