Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Kosherintyg

Judiska församlingen i Stockholm erbjuder kosherintyg för export till hela världen. Kontakta oss för att beställa kosherintyg.