Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev.Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.